Jestem francuskim reżyserem, kamerzystą, montażystą i artystą audiowizualnym. Mam polskie korzenie i mieszkam w Polsce od 13 lat.
Mam rozległe doświadczenie w tworzeniu wszelkiego rodzaju filmów dla firm oraz instytucji publicznych i prywatnych.
We Francji przez 12 lat pracowałem dla MCLA - dużego centrum kulturalnego w Nantes (obecnie „le Grand T”), animując wystawy i prowadząc warsztaty filmowe. W tym okresie wyreżyserowałem wiele filmów krótkometrażowych. Część z nich była prezentowana na międzynarodowych festiwalach filmowych takich jak The Premiers Plans w Angers i the Ille et Vilaine Festival.
W Polsce pracowałem między innymi dla Instytutu francuskiego, Ambasady Francji, Fundacji prof. Geremka, oraz wielu firm takich jak Mazars, Peugeot, SII, Saur Polska, RDbud, Essilor etc.
Wśród projektów, które realizowałem w Polsce były prezentacje firm, portrety artystyczne, filmy dokumentalne, czy reportaże z bieżącej działalności lub organizowanych wydarzeń firmowych. Moje działania zawodowe w zakresie produkcji audiowizualnej firmuję nazwą - “PolaFilms”.
Prowadzę także kilkuletnie kursy reżyserii filmowej i montażu w Liceum Francuskim w Warszawie, które kończą się samodzielnym stworzeniem przez uczestników filmu krótkometrażowego prezentowanego na Maturze.
Równolegle rozwijam własne, różnorodne projekty twórcze.
Mój ostatni film dokumentalny "Etrangers - Obcokrajowcy”, traktujący o Francuzach mieszkających w Polsce, został nagrodzony na międzynarodowym festiwalu FilmAT w 2015r za szczególne walory edukacyjne. Był wielokrotnie prezentowany polskiej i francuskiej publiczności przy okazji debat filmowych.
Amatorsko zajmuję się także audiowizualną sztuką współczesną chętnie obierając produkcję wideo jako medium. Swoje prace prezentowałem w ramach wystaw prywatnych i na międzynarodowych festiwalach w Polsce, Francji, Hiszpanii, a nawet Rumunii.

Je suis français, réalisateur, caméraman, monteur, artiste vidéo.
D’origine polonaise, j’exerçais déjà cette profession en France, à Nantes où je vivais. J’y ai entre autre réalisé 2 courts-métrages, dont un présenté lors du festival international de cinéma Premiers Plans à Angers, et du festival d’Ille et Vilaine. J’ai aussi pendant 12 ans, collaboré avec la Maison de la Culture de Loire-Atlantique  (Aujourd’hui le Grand T) animant expositions et ateliers de réalisation audiovisuelle pour tous publics, scolaires et associatifs.
Je vis à Varsovie depuis plus de dix ans, où j’ai crée ma société de production audiovisuelle, PolaFilms, produisant plus d’une centaine de films essentiellement courts, réalisés pour diverses sociétés et institutions locales et internationales. Notamment l'Institut Français de Pologne, l'Ambassade de France, La Fondation Geremek, ou des entreprises telles que Mazars, Peugeot, SII, Saur Polska, RDbud, Essilor etc...
En 2014, J’ai réalisé et produit un documentaire sur les français de Pologne, projeté de multiples fois en France et en Pologne lors de ciné-débats, et récompensé d’un prix pour ses valeurs éducatives lors du festival international FilmAT 2015 à Varsovie.
A côté de mon travail j’anime régulièrement des ateliers de réalisation vidéo au lycée français de Varsovie, pour préparer les élèves au bac.
Amateur d’art contemporain, utilisant de préférence la vidéo comme media, j’ai pu présenter mon travail lors d‘expositions privées ou festivals internationaux, par exemple en Pologne, en France, en Espagne ou encore en Roumanie.

Back to Top